keskiviikko 21. lokakuuta 2009

Bli diplomingenjör vid Åbo Akademi i Kemiteknik!

Vid Åbo Akademi i Finland kan man studera till diplomingenjör (motsv. civilingenjör i Sverige) på svenska. Förr hette fakulteten Kemisk-tekniska fakulteten, men nu heter den Tekniska fakulteten (TkF) och det som närmast motsvara den gamla ”hederliga” akademiingenjörsexamen är utbildningsprogrammet Kemiteknik.

Att vi kallades lite spydiskt ”bergsrådsskolan” förr i tiden kan vi nuförtiden ta som en komplimang. Om utbildningen är bra, vilket den är, ger den bra chanser för diplomingenjören till att överta ledaruppgifter inom näringsliv och samhälle. Att vi har bra kontakter med företagen är väl också riktigt bra för studenterna i dessa svåra tider!

Starta på

http://www.abo.fi/

och klicka uppe till vänster på Fakulteter och ämnen så får du veta allt och lite till om du inte går vilse i hemside-djungeln!

Men att tro att du måste plugga en massa kemiska formler utantill är fel. Om man vill kan man efter grundkursern hoppa till betydligt mera processtekniska eller ekonomiska ämnen, eller specialisera sig på träförädling, energi och miljö.

Undervisningsprogrammet Kemiteknik handlar om enormt mycket större helheter än den kemi som är bekant från skolan. Det omfattar samhällets och förtagens nutida och framtida vatten- och energisystem, små och stora företag och fabriker, ekonomisk planering och mänskliga relationer.

Diplomingenjörerna från Åbo Akademi (akademiingenjörerna) arbetar med mycket skilda uppgifter i företag, kommun och stat och ofta utmlands. Deta fina är att studenten fritt kan välja de ämnen som känns mest intressanta och därigenom även skapa sin egen framtid med intressanta arbetsuppifter.

Finlands, ja hela världens kommande välstånd, kräver att teknologiexperterna kan utveckla nya energieffektiva och miljövänliga produkter för hållbar utveckling. Ny kunskap om alternativa energikällor, grön kemi, katalysatorer, trafikbränslen och bioraffinaderier måste kombineras med god insikt i hur om hur klassiska fabriker, kraftverk vattensystem och energisystem fungerar.

I grundkurserna skall begreppen göras solklara. Det som verkade oklart i skolans matematik, fysik och kemi skall öppna sig som en ny värld utan dimridåer. Man måste förstå de tekniska och naturvetenskapliga grundbegreppet, varefter man får hjälp av modern datateknik, en självklarhet på alla nivåer i TkF.

Som huvudämnen läses processkemi, t.ex. oorganisk och organisk kemi och polymerkemi, processystemteknik, t.ex. värmeteknik och reglerteknik, och träförädling.

Huvudämnet processkemi är produktorienterat och studier i ämnet ger ett brett expertkunnande som sträcker sig från livsmedel och plast till keramer, katalysatorer och biobränslen. Att på molekylnivå förstå hur ämnen är uppbyggda gör att man kan syntetisera nya ämnen, och finna helt nya tillämpningar (solpaneler är ett exempel) för tidigare kända molekyler. Ett speciellt område är kemisk analys av små mängder av ämnen som kan ha stor betydelse i miljösammanhang.

Huvudämnet processystemteknik handlar som namnet säger om hur man producerar de produkter som processkemin handlar om. Alla delar av en stor eller liten fabrik, ja även samhälleliga processer och miljöförändringar beskivs av matematiska samband som kan vara mycket enkla, eller mycket komplicerade och simuleras på dator. Apparater som kraftverkspannor, turbiner, motorer, värmeväxlare, fläktar och pumpar kopplas ihop i komplicerade system, och endast de som både förstår hur de enskilda apparaterna fungerar och hur helheten fungerar och kan regleras kan bygga ekonomiskt konkurrenkraftiga och miljövänliga system. Samt konstruera nya och bättre apparater.

I huvudämnet träförädling är ofattbart mycket kunnande samlat under årens lopp, och allt utlärs gratis åt studenterna. Cellulosa- och pappersframställning är givetvis centrala och kunnande på området ett kapital som kan omsättas i pengar genom t.ex. genom utlandskonsultering vilket många akaemiingenjörer arbetar med. Finländsk toppexpertis på pappersförädling och pappersbestrykning har länge utbildats vid Åbo Akademi. Träförädlingen är stadd i snabb utveckling och hur framtidens fabriker ser ut vet vi inte, men via samarbetet med processkemi och processystemteknik kommer det hela tiden fram nya idéer.

1 kommentti:

  1. Varför måste Åbo Akademi ha så jävligt råddiga hemsidor? Man hittar ju ingenting där annat är en massa facktermer som jag inte förstår och sen kommer man ju inte bakåt. Din text herr docenten är ju i alla fall riktigt begriplig.

    - högstadieelev

    VastaaPoista